Privacy

Ronnie

Privacybeleid Café De Bron

24-05-2018  versie 1.1
Laatst aangepast op 14-08-2023.

Dit is de privacyverklaring van Café De Bron, gevestigd te Berkel-Enschot, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18041650, hierna te noemen: `De Bron`. Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel jouw vraag dan gerust per e-mail aan: debron@home.nl
In onderstaande overzicht kun je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van je verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

DoelWelke gegevensGrondslagBewaartermijnOntvangers
Reserveren in het restaurant en/of boekingen voor feesten
  • Naam
  • Email
  • Tel nr
Uitvoering
reservering/boeking
Gegevens reservering/boeking blijft actief tot eventueel verzoek tot verwijderen of automatisch na verlopen van de boeking/reserveringEigenaar Café De Bron
DoelWelke gegevensGrondslagBewaartermijnOntvangers
Bestellingen (online/telefoon)
  • Naam
  • Email
  • Tel nr
  • Adres
  • Inhoud
Uitvoering
bestellingen telefonisch/online
Gegevens bestelling blijven actief tot eventueel verzoek tot verwijderen of automatisch na verlopen van de afgehandelde bestelling.Eigenaar Café De Bron

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. Je kunt jouw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door jouw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt Café De Bron jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die Café De Bron met jouw heeft, tenzij Café De Bron wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft je een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens je hebt het recht de Café De Bron te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij de Café De Bron op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Café De Bron deze verwijdering doorgeven aan de betreffende functionarissen die de betreffende gegevens van de Café De Bron hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
Café De Bron treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website cafdedebron.nl. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren.

Contactgegevens
Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of Café De Bron wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, kunt je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Ronnie de Rooij  debron@home.nl

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze website gebruikt cookies voor de beste ervaring van het bezoeken van deze site. We gaan ervan uit dat je hiermee akkoord gaat! Accepteer Lees verder